راهنمای قبل از اسباب کشی

قبل از انجام اسباب کشی باید به نکات زیر توجه داشته باشد. مهم ترین چیز در اسباب کشی کارهایی است که قبل از اسباب کشی انجام می دهید. چون کارهایی که قبل از روز اسباب کشی انجام می دهید می تواند کار اسباب کشی را برای شما راحت تر یا سخت تر کند.

برنامه ریزی در اسباب کشی

به طور کلی هر یک دقیقه که صرف برنامه ریزی شود باعث صرفه جویی در وقت تا 10 دقیقه می شود

بازدید از خانه جدید

بازسازی خانه جدید

سمپاشی

مدیریت مصرف غذایی

انتخاب شرکت حمل و نقل

نوشته های تازه

فهرست مطالب