برنامه ریزی در اسباب کشی

برنامه ریزی در اسباب کشی

قبل از شروع اسباب کشی حتما برنامه ریزی کنید. برنامه ریزی عامل مهمی در اسباب کشی می باشد که باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می شود. برنامه ریزی باعث کاهش استرس و اضطراب می شود و کار اسباب کشی مرحله به مرحله جلو می رود. کارتن کالابر به عنوان قدیمی ترین تولید کننده […]

راهنمای چیدن وسایل بعد از اسباب کشی

چیدن وسایل منزل

پس از قرار دادن وسایل منزل در کارتن اسباب کشی و حمل کارتن ها به منزل جدید حال وقت باز کردن کارتن ها و چیدن وسایل در خانه جدید رسیده است. حتما با رعایت اصول بسته بندی در اسباب کشی کار بسته بندی لوازم منزل را پیش ببرید. وگرنه در این قسمت کار با صحنه […]