راهنمای اسباب کشی – مقدمه

راهنمای اسباب کشی – مقدمه

مقدمه ” هر سه بار اسباب کشی مثل یک آتش سوزیه “ تقریبا همه با اسباب کشی آشنا هستند و برای یک بار هم که شده آن را تجربه کرده اند. خیلی نگذشته از زمانی که موقع اسباب کشی فامیل از بسته‌بندی و حمل‌ و نقل گرفته تا چیدمان و نصب وسایل در خانه جدید […]