جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

روش اصولی حمل پیانو

پیانو جزء یکی از کالاهای بسیار حساس می باشد که در هنگام جابجایی آن باید خیلی دقت کنید.

به طورکلی تمام ساز ها جزء وسایل حساس می باشند که با یک ضربه کوچک آسیب های غیر قابل جبران می بینید و ممکن است برای همیشه غیر قابل استفاده شوند.

اما چیزی که پیانو را از سایر آلات موسیقی متمایز می کند بزرگی و سنگینی آن می باشد.

در واقع بسیاری از افراد بر این باور اند که با گرفتن چند کارگر ساده می توانند کار اسباب کشی را انجام دهند. اما جابجایی وسایلی مانند پیانو احتیاج به افراد متخصص در این زمینه دارد.

اساسی ترین نکته ای که در حمل پیانو مهم است مراقبت از پایه های پیانو می باشد. زیرا پایه های پیانو کمترین فاصله با زمین را دارند و با یک ضربه کوچک به شدت آسیب می بینند.

قبل از هرکاری ابتدا پیانو خود را به صورت کاملا اصولی بسته بندی کنید. بسته بندی پیانو با استفاده از کارتن اسباب کشی امکان پذیر می باشد.

جستجو

نوشته های تازه

فهرست مطالب