جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

رضایتمندی مشتریان همواره از اولویتهای اصلی کارتن کالابر بوده، تا هر سفارشی در شرایط مطلوب، مورد تایید و انتظار مشتری ارسال گردد.

با این وجود ممکن است مشتری بنا به دلایلی محصول خریداری شده را مرجوع یا تعویض نماید که در این صورت مفاد زیر به عنوان شرایط قانونی حاکم بر خرید اینترنتی، معتبر و مورد توافق طرفین خواهد بود :

1- مشتری می تواند ظرف مدت هفت روز کاری اقدام به انصراف خود از خرید نماید مشروط به اینکه:

برای بازگشت کالا ابتدا با کارشناسان تماس بگیرید. کارشناسان ما اطلاعات شما را ثبت کرده و فرایند برگشت کالا آغاز میشود.